Raamatupidamise teenused

Meie teenus on suunatud eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja FIE-dele, kellel dokumentide väikese hulga tõttu pole mõistlik raamatupidajat palgata.

PAKUME OMA KLIENTIDELE:
– usaldusväärset, soodsat ja kvaliteetset raamatupidamisteenust
– maksukonsultatsioone ja ärialast nõustamist
– täidame ja esitame maksudeklaratsioone
– esindame klienti vajadusel maksuametis
– vormistame ja esitame aastaaruandeid